Özel Proje Yönetimi ve Lojistik Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler özel olarak tasarlanır ve bu alanda verilen hizmetler sırasında, lojistik operasyonlarınız hem süreçleriniz hem de şirket stratejileriniz ile birlikte ele alınır ve ticari beklentileriniz doğrultusunda yürütülür.

Konusunda uzman danışmanlarımız, şirketinizin maliyet verimliliğinin değerlendirilmesine özel önem verirken, lojistik süreçlerinizin gerektiğinde yeniden yapılandırılması yönünde sizlerle birlikte çalışır. EBREN LOJİSTİK Proje Yaklaşımı yedi aşamalı bir süreci kapsar;

 • Hazırlık ve anlayış bütünlüğü: Ortak proje anlayışını oluşturma ve proje hazırlıkları,
 • Analiz: İhtiyaçları detaylı belirleme,
 • Tasarım: Proje sınırlarını çizme, proje ürünlerini belirleme ve anlaşma,
 • Planlama: Detaylı proje planlaması,
 • Uygulama: Projenin hayata geçirilmesi çalışmaları,
 • Sonuçlandırma ve kontrol: Proje ürünlerinin hazırlanması ve kontrolü,
 • Devir ve kontrol: Projenin bitmiş olarak müşteriye devredilmesi, müşteri adresinde takip ve kontrolü,

Bu hizmetimiz, temel olarak aşağıdaki hizmet alanlarından oluşmaktadır.

 • Lojistik süreçlerinin analizi, raporlaması ve optimizasyonu yoluyla maliyetlerin minimuma indirilmesi,
 • Müşteri lojistik ekiplerinin eğitimi ve yönetimi,
 • Müşterinin adresinde lojistik destek ve hizmetlerin verilmesi,
 • İhtiyaca göre lojistik hizmetin projelendirilmesi ve yönetilmesi.
 • İhracat ithalat yönetimi.
 • İthalat ihracat mevzuat ve gümrük uygulamaları operasyonu ve takibi.
 •  İthalat ihracat transit ticaret sürecinde müşteri adına ilgili yasal çerçeveye uygun her türlü evrak ve dokümantasyon üretimi ve takibi.
 • Teşvik Belgesi cıkarma, Exim Bank Kredileri, Akreditif açma ve Kambiyo Mevzuatı, Satış Sözleşmeleri vs. danışmanlığı.

 

 

 

EBREN Global | Lojistik & Taşımacılık Ofis ve Lojistik Merkezi
Telefon
: +90 212 422 44 12
Fax : +90 212 422 91 66
Adres : Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10
Avcılar-İstanbul-TÜRKİYE
EBREN Gümrükleme | Ofis ve Merkezi / EBREN Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti
Telefon : +90 212 422 88 50
Fax : +90 212 422 88 47
Adres : Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No:10
Avcılar-İstanbul-TÜRKİYE